wodza


wodza
Popuścić, puścić wodze komuś, czemuś zob. popuścić.
Puścić, popuścić wodze fantazji, wyobraźni, marzeniom itp. zob. puścić 6.
Trzymać język na wodzy zob. język 16.
Trzymać nerwy na wodzy zob. nerwy 8.
Trzymać się na wodzy zob. trzymać się 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.